• [email protected]
  • OBS De Archipel Maldivenweg 45 1339 PL Almere-Buiten
  • Woensdagavond & Zaterdagochtend

Geschiedenis

GESCHIEDENIS

KOKORTU dynastie (37 v.Chr. – 668 n.Chr.) hoofdstad Hwan Do Seong (Mansjoerije). Langs de stromen van de APROH rivier bevinden zich graftomben welke dateren van zo’n 1500 jaar geleden. De muren van deze tomben vertonen afbeeldingen van Tang Soo Do uit die tijd. Er is niets bekend van de maker en evenmin wie met deze afbeeldingen werd voorgesteld

SILLA dynastie (668 – 935 n.Chr.)
De kunst van het Tang Soo Do is vertoond in diverse Budhistische sculptures uit die periode en zoals b.v. bekend de 13 Shiaolin monniken (wiens namen onbekend zijn, doch die de gevechtskunst beoefenden), Dal Ma Dai Sa, Moo Ryun Dai Sa (twee wel bekende Budhistische monniken die de gevechtskunst beoefenden) en de belangrijkheid van de O RIN (Shiaolin) tempel in China, waar vele duizende monniken het Tang Soo Do beoefenden. Bekend is eveneens de geschiedenis van de monnik Bodhidarma (Daruma) uit India, die indertijd in de Shiaolin tempel onderricht gaf.

KO RYO dynastie (935 – 1392 n.Chr.)
Van deze periode zijn historische boeken zoals de 18 boeken inhoudend de geschiedenis van KO RYU en de 14 boeken van Yui chun, welke de populariteit aantoonde van het TANG SOO DO van ongeveer 800 jaar geleden.

YI dynastie (1392 – 1907 n.Chr.)
Uit deze periode zijn vele geschriften die getuigen van Tang Soo Do beoefening. Hiervan is heel veel bekend het 32e deel van het Koreaanse geschiedenis boek Tae Jong Sil Roh,waarin de geschiedenis wordt vermeld van koning SANG WANG, (zo’n 500 jaar geleden), tijdens een groot feest ter ere van zijn zoon en andere genodigden. Hierin wordt vermeldt dat hij genoot bij het zien van de uitvoeringen van het Tang Soo Do demonstratie door soldaten vertoond. De trainingen inTang Soo Do verschilden in die tijd van plaats tot plaats in zowel methodes als stijl. Ongeveer tegen het einde van de YI dynastie ontwikkelde zich een gevechtsstijl, genaamd Tae Kyun, dewelke alleen maar het gebruik van de voettechnieken inhield. Deze vorm heeft beslist niets te maken met het huidige Taekwon do, dewelke slechts als gevechts SPORT bekendheid geniet en duidelijk is gericht op wedijver in de vorm van wedstrijden.

Heden
Vandaag de dag zijn er mensen die het Tae Kyun hebben zien uitvoeren door oudere mensen in Korea. Tae Kyun is nooit geaccepteerd als een ware gevechtsvorm, gezien het gebrek aan mentale discipline. Tae Kyun was een vorm van straat vechten en het genoot een slechte reputatie als een gevechtsvaardigheid voor crimineel gebruik. Het Tae Kyun echter, is wel ontstaan uit het TANG SOO DO en de moderne TANG SOO DO maakt duidelijk gebruik van de indruk-wekkende en grootste voettechnieken.

Diverse verschillende stijlen werden beoefend tot aan het eind van de YI dynastie (1907).

De studie van verschillende vormen stopten gedurende de Japanse bezetting van Korea dewelke eindigde in 1945. Op dat moment grondveste grootmeester HWANG KEE de huidige TANG SOO DO stijl onder de MOO DUK KWAN school als een voortzetting van de van oude Koreaanse traditionele gevechtsvormen.

Het Koreaanse TANG SOO DO als rechtspersoon erkend als Korean Soo Bahk Do Association, is geregistreerd bij het Koreaans Gouvernement als de “Koreaanse traditionele gevechtskunst” op 30 juni 1960